1% podatku

Warto mieć wpływ na to jak zostanie wykorzystany nasz podatek.
Pamiętaj! Przekazanie podatku nic nie kosztuje, a może stać się najdroższym darem, który przyczyni się do uratowania mojego zdrowia
Z całego serca dziękuję, za każdą formę wsparcia.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA MOJĄ RZECZ
Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od 1 stycznia 2007r. 1% na rzecz organizacji pożytku Publicznego mogą przekazać:
•    płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
•    płatnicy podatku liniowego
•    ryczałtowcy
•    osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
•    osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości, a więc wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.


INSTRUKCJA:
Krok 1Oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2
. Wypełnij rubrykę  WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:

Numer KRS: 0000270809 - w tym roku nie trzeba podawać nazwy Fundacji – wystarczy sam KRS

Wnioskowana kwota: kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3
Cel szczegółowy 1% – Podajemy „1% – LEWIŃSKI 230
. Wypełnij rubrykę INFORMACJE UZUPEŁNAJĄCE! WAŻNE!!!

W poz.126 podajemy swoje dane kontaktowe celem umożliwienia przesłania nam podziękowania.


Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję.